Obce dusze i myślokształty.

Po ukazaniu się na naszej stronie antylicho artykułu „Myślokształty, które kreują nasze życie” zostaliśmy zaszokowani reakcją internatów. Okazało się, że temat ten jest nadzwyczaj ważny i należy go jeszcze bardziej poszerzyć o dalsze spostrzeżenia naszego zespołu. Osoby, które do nas dzwoniły z różnymi wcześniejszymi problemami natury psychicznej domagały się wręcz, aby na naszej witrynie ukazać ludziom problem, lecz z innej nieco strony.


I tak zgłaszali się do nas osoby, które jak to określa tradycyjna medycyna „chorzy psychicznie” wyleczyli się, gdy podali się, egzorcyzmom. Niektórzy skorzystali z egzorcyzmów kościelnych inni natomiast skorzystali z usług osób świeckich. Nie jest istotne jednak, kto to zrobił, ale jakie tego były efekty. Okazuje się, że niektóre osoby (gwoli prawdy dodajmy, że nie wszyscy) zakwalifikowane przez psychiatrów jako umysłowo chore czy upośledzone z tygodnia na tydzień odzyskały zdrowie. Okazało się, że ich upośledzenie ( o tym w dalszej części) było wynikiem opętania przez duszę osoby zmarłej. Oczywiście występuje czasami Opętanie diabelskie ale należą one do rzadkości. Według Egzorcystów najczęstszymi objawami osoby opanowanej przez ducha są różnego rodzaje obsesje lub myśli natrętne.

Obsesja to rodzaj zaburzeń lękowych, wyrażający się występowaniem irracjonalnych myśli i impulsów, którym towarzyszy przekonanie o ich niedorzeczności i chęci uwolnienia się od nich.

Myśli natrętne są to idee, wyobrażenia czy impulsy do działania, które pojawiają się w świadomości bez udziału danej osoby. Osoba dotknięta myślami obsesyjnymi ma świadomość, że nie pochodzą one z jej umysłu, lecz nie potrafią się im przeciwstawić, gdy sygnały dochodzące są mocniejsze od ich samych. Dlatego też dochodzi do walki pomiędzy daną osobą a obcymi myślami (czy nakazami), czego następstwem mogą być zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, przez co i dziwne dla nas zachowanie.

Kompulsja to rodzaj zaburzeń lękowych, wyrażający się występowaniem czynności przymusowych. Zazwyczaj jest to lęk przed niebezpieczeństwem.

Przykładowe zachowania kompulsywne:

Liczenie (głośno lub po cichu) czasem według skomplikowanej zasady zrozumiałej tylko dla danej osoby. Często połączone jest to z wątpliwościami, czy liczenie wykonano prawidłowo i przymusem rozpoczynania liczenia od początku.
Ciągłe sprawdzanie czy wszystkie urządzenia elektryczne zostały wyłączone. Czy woda jest zakręcona, gaz wyłączony, mieszkanie zamknięte? Czynności te związane są z obniżeniem poczucia bezpieczeństwa.
Występować również mogą niekończące się rozważania, co do właściwości dokonanego wyboru w następstwie, czego przechodzące do fazy urojenia.

Urojenia są to zaburzenia treści myślenia polegające na fałszywych przekonaniach i błędnych osądach, odpornych na wszelką argumentację. Są one podtrzymywane mimo dowodów wskazujących na ich nieprawdziwość. Najczęściej jest tak, że osoby takie żyją jakby w swoim wyimaginowanym świecie, w którym jest tak jak oni sądzą.
Najczęściej występują urojenia prześladowcze. Jest to przekonanie o nieustannym zagrożeniu ze strony mniej lub bardziej sprecyzowanych wrogich choremu sił.
Obecnie plagą są urojenia zazdrości. Najczęściej odnoszą się do rzekomo popełnionej zdrady małżeńskiej. Osoba owładnięta takimi urojeniami może interpretować drobne fakty i zachowania drugiej osoby jako niezbite dowody potwierdzające ten stan rzeczy.

Jak widać zaburzeń wcale niemało lecz one nie muszą występować gdy daną osobę zawładnie jakaś obca dusza. Mogą one występować również w tedy, gdy mamy do czynienie z umyślnym narzuceniem woli przez osobę żyjącą lub przebywając w pomieszczeniu gdzie podobne myśli zostały pozostawione. Tutaj każdemu przyda się lektura historia domu dostępna w tej witrynie lub „Klątwa rzucona na dom„.

Antylicho